Zmiana organizacji ruchu w Bożympolu Wielkim z powodu budowy drogi ekspresowej S6

Związane z budową drogi ekspresowej S6 na odcinku łączącym Słupsk i Bożepole Wielkie, w miejscowości Bożepole Wielkie na terenie gminy Łęczyce nastąpiła zmiana układu ruchu. Organizacja ruchu ma tu obecnie charakter czasowy.

Opracowany schemat czasowej organizacji ruchu, wprowadzono w piątek 14 czerwca 2024 roku, rozpoczynając od godziny 8:00. Zmiany są wynikiem konieczności przekierowania ruchu z fragmentu drogi DK6 na odnowioną drogę dojazdową DD1.

Informacje o tymczasowym charakterze organizacji ruchu dla danego etapu budowy udostępnił Mateusz Brożyna, zajmujący stanowisko specjalisty Pionu Dyrektora ds. Komunikacji Społecznej w oddziale gdańskim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przekazał on również, że takie rozwiązanie jest jedynie etapem przejściowym, poprzedzającym całkowite przekierowanie ruchu na trasie Gdańsk – Lębork na odnowioną drogę dojazdową DD1. Celem jest tu przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z realizacją projektu nowego odcinka trasy S6.

Na tym etapie inwestycji planowane jest udostępnienie dla ruchu nowo wybudowanego ronda, które usytuowane jest po południowej stronie drogi DK6/S6. Rondo to będzie jednak dostępne bez jednego wlotu prowadzącego w stronę drogi dojazdowej DD1, na której przewidziane są jeszcze prace wykończeniowe. Dzięki rondzie możliwy będzie dojazd do Bożegopola Wielkiego i Bożegopola Małego. Z kolei prawoskręt z południowej jezdni drogi S6/DK6 na wysokości węzła Bożepole Wielkie zostanie otwarty dla ruchu, co umożliwi dojazd do ronda oraz dalej do poszczególnych miejscowości.