Unijne wsparcie dla infrastrukturalnych inwestycji w Łebie

Łeba, popularna miejscowość turystyczna na wybrzeżu, otrzymała dofinansowanie od Unii Europejskiej na realizację czterech istotnych dla społeczności lokalnej projektów. Wsparcie finansowe, wynoszące blisko 10 milionów złotych, jest rezultatem podpisanego „Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna”.

Najwięcej funduszy – nieco mniej niż 4,6 miliona złotych – zostanie skierowane na budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na ulicy Łąkowej. Kolejne zadanie to modernizacja zielonej infrastruktury miejskiej poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności.

Na budowę nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przeznaczono 4,3 miliona złotych. Ostatnia część środków unijnych – ponad 700 tysięcy złotych – trafi na remont i rozbudowę kina w Łebie. W ramach prac przewidywane są także zakupy wyposażenia umożliwiającego realizację nowych funkcji obiektu, takich jak organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych oraz turystycznych.