Zielone światło dla strategicznej inwestycji energetycznej: Linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec

Decyzja o wyznaczeniu lokalizacji dla budowy kluczowej linii energetycznej 400 kV pomiędzy Choczewo a Żarnowcem została podjęta przez Wojewodę Pomorskiego. Ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla sieci przesyłowej w naszym kraju. Powiązana jest ona bezpośrednio z planem stworzenia elektrowni jądrowej w gminie nadmorskiej, jaką jest Choczewo.

Anna Trzeciakowska, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, udostępniła informację na platformie X – dawniej znanym jako Twitter – o uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla strategicznej linii 400kV Choczewo – Żarnowiec. Podkreśliła, że tempo prac nie ulega spowolnieniu, a linia ta będzie niezbędna do przesyłania energii z elektrowni jądrowej i morskich farm wiatrowych.

Linia przesyłowa Choczewo – Żarnowiec to jedno z czterech nowych zaplanowanych połączeń, które umożliwią dystrybucję energii z morskich farm wiatrowych do różnych regionów Polski. Linia ta połączy obecnie budowaną stację elektroenergetyczną w Choczewie z już istniejącą stacją w Żarnowcu, znajdującą się w gminie Krokowa.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., prace budowlane nad linią mają rozpocząć się w 2024 roku, a jej oddanie do użytku przewidziane jest na rok 2026. Linia o długości około 19,5 km będzie przebiegać przez gminy Choczewo, Gniewino i Krokowa, zazwyczaj na obszarach rolnych, pastwiskach, łąkach i terenach leśnych.

Beata Jarosz, rzecznik prasowy PSE, wyjaśniła, że ustalenie lokalizacji dla tej strategicznej inwestycji energetycznej pozwoli inwestorowi ubiegać się o pozwolenie na budowę. W perspektywie długoterminowej to zezwolenie umożliwi nie tylko budowę, ale także eksploatację linii przez najbliższe kilkadziesiąt lat.