Umocnienie współpracy między samorządami Lęborka i Łeby: Nowe perspektywy dla mieszkańców

W słowach burmistrza Lęborka, Jarosława Litwina oraz burmistrz Łeby, Agnieszki Derby, dostrzec można determinację w dążeniu do wzmacniania więzi pomiędzy dwoma samorządami powiatu lęborskiego. Obie jednostki administracyjne podjęły decyzję o utworzeniu specjalnej grupy roboczej oraz podpisaniu listu intencyjnego. W ramach zapowiedzianej współpracy, oba miasta mają zamiar łączyć siły w takich obszarach jak transport, turystyka czy edukacja.

Podczas spotkania, burmistrzowie Lęborka i Łeby wyrazili pragnienie pogłębienia współdziałania między samorządami na terenie powiatu lęborskiego. Jak podkreślił Jarosław Litwin – Burmistrz Lęborka – jest to model „dwumiasta”, który jest całkowicie realny do osiągnięcia. Wspomniał też o wielu aspektach, które mogą przynieść obopólne korzyści dla obu miast, w tym turystyka, rekreacja, transport oraz edukacja.

Agnieszka Derba, burmistrz Łeby, zauważyła, że nowe możliwości otwierają się przed obiema wspólnotami. Podkreśliła, iż Lębork i Łeba powinny maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki oferują oba miasta. Wskazała też na sytuację, w której Lębork wykorzystuje potencjał turystyczny Łeby podczas sezonu letniego, sugerując, że Łeba mogłaby skorzystać z potencjału Lęborka poza sezonem.