Stowarzyszenie "Strefa Przybrzeżna" – inicjatywa sześciu samorządów na rzecz współpracy przy Morzu Bałtyckim

Zespół sześciu samorządów lokalnych z Ustki, Łeby, Gmin Wicko, Główczyce, Smołdzino i Ustki, pod kierownictwem Stowarzyszenia „Strefa Przybrzeżna”, podjął inicjatywę, aby wspólnie reprezentować swoje regiony przed rządem. Współdziałanie to ma na celu poprawę współpracy na szczeblu ponadlokalnym, zwłaszcza w obszarach związanych z Morzem Bałtyckim.

Utworzenie Stowarzyszenia jest wynikiem długotrwałych działań koordynacyjnych podejmowanych przez te samorządy, Słowiński Park Narodowy oraz Centrum Wsparcia Doradczego – projekt doradczy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (CWD). We wrześniu 2023 roku wszystkie te strony podpisały „Porozumienie o realizacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (ZPT) dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna” między Województwem Pomorskim a Gminą Miejską Łeba, Gminą Główczyce, Gminą Smołdzino, Gminą Ustka, Miastem Ustka i Gminą Wicko.

W ramach Porozumienia ZPT, które jest finansowane przez FEP 2021-2027, dla Strefy Przybrzeżnej przeznaczono kwotę 37,237 mln złotych. Te środki mają być wykorzystane na realizację łącznie 21 projektów inwestycyjnych, które są kluczowe dla strategicznej wizji regionu i zostały zidentyfikowane jako priorytetowe w Porozumieniu ZPT.