Rada miejska w Łebie zatwierdza przejęcie lokalnego dworca PKP

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Łeba, radni jednomyślnie potwierdzili zamiar miasta na nieodpłatne przejęcie dworca kolejowego od Polskich Kolei Państwowych (PKP). Zgodnie z podjętą uchwałą intencyjną, proces przekazania zabytkowej nieruchomości przez PKP S.A. może się przedłużyć do końca bieżącego roku.

Już teraz możemy zaobserwować pewne inicjatywy ze strony miasta, które dotyczą terenów sąsiadujących z dworcem. Na przykład, obecnie jest remontowany budynek gospodarczy znajdujący się naprzeciwko dworca, który w przeszłości pełnił funkcję kurnika.

Po finalizacji procedury, miejscowość Łeba stanie się wieczystym dzierżawcą tego zabytkowego dworca. Jest to wynik konsekwentnie prowadzonych działań, które rozpoczęły się od zgłoszenia wniosku przez burmistrza miasta do PKP S.A. o możliwość przejęcia budynku.

Wniosek ten opierał się na ustawie o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Jego celem było uzyskanie zgody na bezpłatne przejęcie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, które umożliwią miastu realizację własnych zadań w dziedzinie transportu.