Przygotowania i środki ostrożności Lęborka na okres zimowy mimo chwilowego ustąpienia mrozów

Mimo tymczasowego odstąpienia niskich temperatur, administracja miejska jest w pełni gotowa na ewentualny powrót mrozu. Przygotowano już specjalne pojazdy do utrzymania bezpieczeństwa i usuwania śniegu czy lodu – solarki i multikary. Ponadto, dla mieszkańców wprowadzono specjalny numer zgłoszeniowy, pod który mogą dzwonić w celu zgłoszenia potencjalnie niebezpiecznej śliskości na drogach, chodnikach czy szlakach rowerowych w mieście Lębork.

Chociaż obecne mrozy trochę osłabły, firma Chud-Bud, która odpowiada za utrzymanie dróg i ciągów pieszo-rowerowych podczas zimy, nie przestaje być czujna. W ciągu całego sezonu zimowego firma będzie zajmować się obsługą dróg gminnych oraz chodników i tras rowerowych. Zadaniem firmy jest również walka z lodem i śniegiem na kilku drogach, które nie są bezpośrednio zarządzane przez miasto Lębork. Są to ulice: Gdańska, Syrokomli, Kaszubska oraz Małoszycka.

Jednak w przypadku wystąpienia niebezpiecznej śliskości, mieszkańcy powinni natychmiast skontaktować się pod numerem 721322522. W dni robocze, ten numer jest aktywny od godziny 15.00 do 7.00, natomiast w weekendy i dni wolne od pracy, numer jest dostępny przez całą dobę. W razie otrzymania zgłoszenia na ten numer, odpowiedni personel powinien natychmiast zareagować. Podczas normalnych godzin pracy Urzędu Miejskiego, zgłoszenia można składać do Referatu ds. Utrzymania Zieleni Miejskiej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku. Numer kontaktowy referatu to: 59-8637755.