Podpisanie umowy na realizację kolejnego projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Potęgowo

Wójt Gminy Potęgowo, Dawid Litwin, położył podpis pod umową, która przewiduje stworzenie jeszcze jednego ujęcia wody. Nowe źródło zaopatrzenia w wodę będzie służyć mieszkańcom Karżnicy. Jest to integralna część projektu samorządowego, którego głównym celem jest uporządkowanie systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie kilku miejscowości.

Według oficjalnych informacji udzielonych przez Gminę Potęgowo, jest to już następne zadanie finansowane za pomocą dofinansowania, które samorząd uzyskał z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z treścią umowy, powstanie drugie ujęcie wody w Karżnicy, które zastąpi stare, niewydajne studnie. Pierwsze tego typu ujęcie zostało oddane do użytku w 2023 roku.

Zaopatrzenie w wodę z nowego ujęcia obejmie wiele miejscowości: początkowo Karżnicę, Malczkówko i Wieliszewo, ale docelowo planowane jest również podłączenie Rębowa i Nowej Dąbrowy. Nowe studnie będą pracować alternacyjnie, aby zapewnić prawidłowe parametry mikrobiologiczne wody oraz utrzymanie odpowiedniej wydajności pompy.

Planowane ujęcie wody zostanie wydrążone na głębokość około 80 metrów. Będzie ono wyposażone w systemy automatyki i sterowania. Ponadto wykonane zostanie nowe ogrodzenie wokół ujęcia. Prace obejmują również remont już istniejącego budynku hydroforni.

Szacowana wartość inwestycji wynosi 699 000 złotych, gdzie znaczną część stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład w kwocie 664 050 złotych. Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana przed 9 października 2024 roku.