Łeba zabiega o 20 milionów złotych z Funduszu Polski Ład do realizacji kluczowych inwestycji

Na podstawie trzech składanych wniosków, miasto Łeba ubiega się o łączne dofinansowanie wynoszące 20 milionów złotych w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przebudowa fragmentu ulicy Nadmorskiej ma stanowić połowę tej kwoty. Gigantyczny projekt obejmuje również modernizację Hali Sportowo-Widowiskowej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza – na ten cel przeznaczono 8 milionów złotych. Dodatkowo, Łeba aplikuje o dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych na stworzenie ścieżki dostępu do plaży w rejonie zejścia numer 13.

Ósma rundę naboru wniosków o dofinansowanie z funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeprowadzono od 20 lipca do 16 sierpnia bieżącego roku. Program ten jest skierowany do wspierania projektów inwestycyjnych realizowanych przez różne jednostki administracyjne – województwa, gminy, powiaty, miasta czy ich związki na terenie całej Polski.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki takich jednostek miały możliwość aplikowania o bezzwrotne środki na finansowanie swoich inwestycji, a wielkość dofinansowania mogła wynosić od 80% do 95% wartości inwestycji. W trakcie ósmej edycji naboru, ograniczenie wynosiło trzy wnioski o dofinansowanie od jednej jednostki. Kategorie wniosków były następujące: obowiązkowy wniosek z limitem dofinansowania nieprzekraczającym 2 milionów złotych, wniosek z limitem maksymalnie 8 milionów złotych oraz wniosek z limitem nie wyższym niż 30 milionów złotych.