Podsumowanie spotkań dotyczących planów budowy dróg do przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk zakończyła drugą serię konsultacji społecznych na temat proponowanych tras do planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. W wynikach opublikowano m.in. uwagi i sugestie zgłoszone przez lokalnych mieszkańców.

Zakończyliśmy drugą serię dyskusji z obywatelami na temat zaproponowanych tras transportu do przyszłej elektrowni jądrowej. Odbyły się one w czerwcu 2023 roku, a miejscem ich przeprowadzenia były Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach. Podczas tych zgromadzeń prezentowaliśmy opracowane trasy dla planowanej drogi krajowej pomiędzy Lubiatowem a S6. Mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań i złożenia swoich propozycji. W końcowym raporcie zamieszczono 13 opinii wraz z odpowiedziami na nie. Jednym z głównych tematów poruszonych przez wnioskodawców było zagadnienie hałasu. Propozycję przedstawiono w formie wniosku sugerującego oddzielenie drogi krajowej od miejscowości Jackowo i Kopalino za pomocą pasma drzew o długości co najmniej 100 m, a także ekranów dźwiękochłonnych, aby zachować atrakcyjność rekreacyjną tego obszaru.

W odpowiedzi na ten wniosek, GDDKiA informuje, że jako część koncepcji projektu zostanie przeprowadzona analiza akustyczna. Na jej podstawie zostaną uwzględnione odpowiednie środki ochrony przed hałasem, jeśli dane pokazują, że poziom hałasu będzie przekraczać dopuszczalne normy w wyniku eksploatacji drogi. Projekt zakłada również realizację nasadzeń roślin – informuje GDDKiA.