Wieloaspektowe zadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie podczas sezonu wakacyjnego

Służby ratunkowe w kurortach nadmorskich, takich jak Łeba, doświadczają znacznego wzrostu obciążenia podczas letniego szczytu turystycznego. Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Łebie jest na czele listy jednostek z największą liczbą wyjazdów w całym powiecie lęborskim, interweniując przeciętnie pięć razy dziennie.

W skomplikowanym spektrum zadań łebskiej OSP znajdują się nie tylko gaszenie pożarów, ale także świadczenie pomocy medycznej, ewakuacja osób z akwenów wodnych oraz zapewnianie bezpieczeństwa na miejscach wypadków. Znacznie różni się to od ich typowej aktywności poza sezonem letnim, kiedy interwencje są wymagane średnio pięć razy miesięcznie.

Interesujący trend zaobserwowano w tym roku, gdzie zauważono znaczące zwiększenie liczby nietypowych wezwań związanych z owadami. W ramach tych interwencji strażacy często są zmuszeni do usuwania gniazd owadów. Co więcej, wiele osób po ukąszeniu doświadcza poważnych skutków, takich jak wstrząs anafilaktyczny lub inne powikłania, co dodatkowo wpływa na częstotliwość występowania interwencji.