Inwestycja w Lęborku: Nowa droga ma poprawić komunikację i wspierać rozwój strefy ekonomicznej

Planowane jest usprawnienie komunikacji w Lęborku poprzez realizację projektu drogowego, który połączy trasę ekspresową S6 z ulicą Gdańską. To rozwiązanie ma na celu zmniejszenie ruchu w kierunku Łeby. Komunikacyjny plan miasta zakłada budowę nowego odcinka drogowego, który będzie bezpośrednio łączył wymienione punkty. Przewidywany koszt tego przedsięwzięcia to około 35 milionów złotych.

W ramach inwestycji, która ma zostać ukończona przed upływem 2026 roku, zostanie wybudowany łącznik o długości 600 metrów. Składać się on będzie nie tylko z samej drogi, ale również mostu przerzuconego przez rzekę Łebę oraz wiaduktu przecinającego linię kolejową Słupsk-Gdańsk. Trasa nowo powstającego łącznika będzie przebiegać wzdłuż działek ogrodniczych i równolegle do ulicy Kolejowej w dzielnicy Mosty.

Burmistrz Lęborka, Witold Namyślak, podkreśla, że planowany łącznik otworzy nowe możliwości dla lokalnej strefy ekonomicznej. Zaznacza, że obszar pomiędzy trasą S6 a ulicą Abrahama staje się miejscem dynamicznego rozwoju i to tam powstają oraz będą powstawać nowe przedsiębiorstwa. Wcześniej miasto zabiegało o stworzenie takiego połączenia, aby kierować ruchem samochodowym zjeżdżającym z S6 w taki sposób, aby przejechał nad torami, mostem nad rzeką Łebą i dołączył do ulicy Gdańskiej. Następnie kierunek ten miałby prowadzić na wschód, aż do przyszłej wschodniej obwodnicy Lęborka. Cały pomysł ma na celu ominięcie centrum miasta w trakcie podróży do Łeby.