Unowocześnienie sprzętu w Przychodni Cez-Med w Potęgowie

Do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Cez-Med zlokalizowanego w małym miasteczku Potęgowo trafił nowy aparat EKG. Urządzenie to zastąpi stare, które już od dawna służyło miejscowej społeczności, ale przez lata stało się zdecydowanie zużyte. Sfinansowanie zakupu tego nowoczesnego sprzętu było możliwe dzięki zaangażowaniu samorządu.

Niezwykle ważne jest to, że nowo nabyty aparat EKG będzie służył wszystkim mieszkańcom Potęgowa. Rada Gminy Potęgowo, która jednomyślnie podjęła decyzję o sfinansowaniu tego zakupu, wyraziła swoje wsparcie dla troski o zdrowie lokalnej społeczności. Wójt gminy Potęgowo, Dawid Litwin, osobiście przekazał urządzenie (wraz z dedykowanym wózkiem) wart 7,5 tysiąca złotych w ręce dyrektora NZOZ Cez-Med, doktora Cezarego Zielewskiego.

Dawid Litwin podkreślił znaczenie posiadania aparatu EKG w każdym gabinecie lekarskim, nazywając go jednym z najważniejszych urządzeń medycznych. Wyraził przekonanie, że nowe urządzenie znacząco przyczyni się do podniesienia standardów usług medycznych oferowanych mieszkańcom gminy.