Prace konstrukcyjne rozpoczęte na siedzibie Baltic Power w Łebie

Początek prac konstrukcyjnych na bieżącej bazie serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, projektu wspólnego Grupy ORLEN i Northland Power, został ogłoszony. Łebska baza serwisowa będzie pełniła rolę portu macierzystego dla jednostek transportujących sprzęt i obsadę techniczną niezbędną do utrzymania infrastruktury tej kluczowej inwestycji.

Kluczowym etapem inwestycji Baltic Power będzie ukończenie bazy serwisowej w Łebie w 2025 roku, rok przed planowanym otwarciem farmy. Na obszarze o powierzchni około 1,1 hektara, zaplanowano lokalizację magazynu części zamiennych dla farmy oraz warsztatów. Nabrzeże będzie przystosowane do obsługi jednostek o długości do 35 metrów. Baza będzie na stałe wykorzystywana przez 3-4 specjalizowane jednostki transportowe przeznaczone dla sprzętu i personelu serwisowego. Każda z tych jednostek będzie zdolna do zabrania na pokład do 24 techników z całością ich wyposażenia.

Głównymi obowiązkami techników będzie dbanie o sprawność funkcjonowania farmy, między innymi przez regularne przeglądy turbin wiatrowych. Podczas tych przeglądów, serwisanci będą sprawdzać wydajność, zużycie oraz parametry działania poszczególnych części turbin, wykonując niezbędne naprawy od razu. Praca techników będzie wspierana przez system informatyczny do zarządzania produkcją, który będzie monitorować efektywność farmy na bieżąco i wskazywać turbiny lub ich elementy wymagające na przykład rutynowej wymiany. Koszt tej inwestycji jest szacowany na około 62 miliony złotych.