Oczyszczalnia ścieków w Lęborku zasilana ekologiczną energią słońca

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Lęborku postawiło na ekologiczne rozwiązania, decydując się na instalację paneli fotowoltaicznych w swojej oczyszczalni ścieków. Dyrektor przedsiębiorstwa, Piotr Boniaszczuk, z entuzjazmem podkreśla, że nowe źródło energii przyniesie nie tylko znaczące oszczędności finansowe, ale także korzyści dla środowiska naturalnego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora Boniaszczuka podczas rozmowy z Radiem Gdańsk, wprowadzenie energii pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych pozwoli firmie zaoszczędzić od 220 do 240 tysięcy złotych rocznie. Dodatkowo, jest to krok w kierunku obniżenia emisji dwutlenku węgla, co jest niewątpliwie istotnym aspektem z punktu widzenia ochrony środowiska.

MPWiK przewiduje, że dzięki wykorzystaniu ze źródeł odnawialnej energii uda się ograniczyć zużycie energii aż do 18 procent rocznie. Oczywiście, panele fotowoltaiczne generują energię tylko w dni słoneczne, więc w pozostałym czasie oczyszczalnia jest zasilana z tradycyjnej sieci energetycznej.

Całość inwestycji była jednak znaczącym wydatkiem. Na budowę farmy fotowoltaicznej przeznaczono półtora miliona złotych, z czego prawie milion stanowiły środki pozyskane z dotacji unijnych.