Łeba przyjęła Strategię Strefy Przybrzeżnej. Sprawdź, co to oznacza dla regionu!

Pod koniec kwietnia członkowie rady partnerstwa strefy przybrzeżnej zgodnie podpisali dokumenty Strategii Terytorialnej. Pozwoli to na, z jednej strony za planowanie i realizację wspólnych działań, a z drugiej znacznie ułatwi pozyskiwanie finansowania dla projektów realizowanych w tym obszarze. Co to znaczy w praktyce?

W skład partnerstwa strategii terytorialnej weszły gminy Główczyce, gmina Miejska Łeba, gmina Smłodzino, gmina Ustka, miasto Ustka, gmina Wicko, a także Słowiński Park Narodowy. Wszystko rozpoczęło się jeszcze w 2020 r. kiedy to specjalnie wystosowany list intencyjny podpisały ww. gminy.

Gminy, które zrzeszono w strefie przybrzeżnej, postawiły sobie pięć najważniejszych celów. Pierwszy z nich dotyczy wypracowanie strategii terytorialnej związanych z kluczowymi przedsięwzięciami rozwojowymi. Druga to uruchomienie wspólnych projektów angażujących także innych ważnych partnerów. Następna to współdziałanie w pozyskiwaniu finansowania na realizację tych przedsięwzięć. Kolejna polega na zawarciu przez gminy partnerskie zintegrowanego porozumienia terytorialnego z samorządem województwa. I najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców to przygotowanie do wspólnej realizacji wybranych usług publicznych.