Choczewo: Uroczyste podsumowanie miesięcznych przygotowań do 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W piątek, 10 listopada 2023 roku, w murach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie miało miejsce uroczyste zakończenie przedsięwzięcia trwającego ponad miesiąc, które miało na celu uczczenie 105. rocznicy odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Wicedyrektor szkoły, pani Joanna Dzięgielewska, podkreśliła znaczenie długotrwałych przygotowań, które miały na celu zaangażowanie całej społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Nauczycielka historii, pani Henryka Soboń, która pełniła funkcję koordynatora projektu, nadzorowała realizację szeregu działań zaplanowanych w celu przygotowania uczniów do godnego obchodzenia święta 11 listopada. Do starannie opracowanego programu zaliczały się:

  • Konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej, pod hasłem „Niepodległość widziana oczami dzieci”, realizowany na poziomie klasowym;
  • Bieg dla Niepodległej, w którym uczestniczyli starsi uczniowie;
  • Marsz dla Niepodległej, który zorganizowano dla najmłodszych wychowanków;
  • Nauka pieśni patriotycznych podczas godzin z wychowawcą;
  • Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”;
  • Prace nad spektaklem o tytule „Sąd nad Niepodległą”.

Wszystkie te działania zostały podsumowane podczas uroczystego apelu. Na tym spotkaniu zebrana publiczność miała okazję podziwiać improwizowany występ teatralny uczniów klasy 5a, którzy popisali się swoimi umiejętnościami aktorskimi.