Choczewo: Lokalni mieszkańcy w opozycji do planów budowy elektrowni jądrowej

Mieszkańcy Choczewa zebrali się na masowym proteście, który odbył się w sobotę, 9 grudnia 2023 r., manifestując swoją dezaprobatę dla propozycji postawienia elektrowni jądrowej na terenie „Lubiatowo-Kopalino”. – Nasza miłość do tego miejsca i niechęć do niszczenia natury w imię rzekomego ratowania klimatu skłoniła nas do sprzeciwu – wyrażali swoje obawy członkowie grupy Bałtyckie SOS. Tymczasem na obszarze przybrzeżnej gminy Choczewo, gdzie elektrownia ma być zlokalizowana, rozpoczęto już wstępne prace konstrukcyjne.

Prace na miejscu budowy zainicjowano w środę, 6 grudnia 2023 r. Teren o powierzchni około 30 ha został wyznaczony i jest obecnie otaczany barierami dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz odwiedzających turystów. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zapewnia, że 'na tym obszarze zostaną ustanowione m.in. punkty zapasowe dla wykonawców prac geologicznych i inżynierskich, jak również drogi dostępu do miejsc przeznaczonych do badań’.

Podjęte działania wywołały sprzeciw wśród niektórych mieszkańców, którzy są otwartymi krytykami idea budowy elektrowni jądrowej w tym regionie. W związku z tym, 9 grudnia 2023 r., grupa Bałtyckie SOS zorganizowała demonstrację przeciwko temu projektowi.