Centrum aktywności dla seniorów powstaje w Łebie

Łeba zyska nowe miejsce dedykowane aktywności seniorów. Pomieszczenia wewnątrz miejscowej szkoły podstawowej oraz przyległy teren zostaną przekształcone w centrum aktywności za sumę 2,5 mln zł. To bardzo ważna inwestycja dla miejscowej społeczności, której 95% kosztów pokryje Rządowy Program Inwestycji Strategicznych.

Mimo że głównymi beneficjentami tej inwestycji mają być seniorzy, również młodsze pokolenia będą mogły skorzystać z nowego centrum. Strefa aktywności ruchowej, która powstanie przy Szkole Podstawowej w Łebie, ma służyć integracji międzypokoleniowej. Zewnętrzne urządzenia fitness zostaną dostosowane tak, aby mogły z nich korzystać osoby w każdym wieku. W ramach projektu przewidziano także adaptację pomieszczeń szkolnych dla potrzeb lokalnych stowarzyszeń, a także zakup nowych mebli, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia kuchni i łazienki.

Raport na temat stanu demograficznego gminy Miejskiej Łeba pokazuje, że społeczność tego miasteczka starzeje się i wyludnia. Młodzież opuszcza Łebę, nie mogąc znaleźć tutaj odpowiednich warunków do życia. Mając na uwadze zmieniające się potrzeby i oczekiwania młodszych pokoleń, wiele z nich decyduje się na wyjazd. W efekcie, zdecydowanie najliczniejszą grupą pozostają osoby w wieku 60 lat i więcej. To dla nich miasto chce stworzyć nowe możliwości aktywności.