Apel burmistrzów Ustki i Łeby do Premiera o wsparcie dla portów serwisowych morskich farm wiatrowych

Jacek Maniszewski i Andrzej Strzechmiński, burmistrzowie Ustki i Łeby odpowiednio, wystosowali oficjalną korespondencję do premiera Donalda Tuska. W swoim liście wyrazili niepokój związany z brakiem postępów w realizacji projektów inwestycyjnych, które miały przystosować porty w ich miastach do pełnienia funkcji serwisowych dla morskich farm wiatrowych. Wcześniej, fundusze na te cele zaplanowano w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

W treści listu burmistrzowie zaapelowali również o możliwość spotkania z premierem, aby omówić kwestie związane z rozbudową portów. Szczególnie istotnym jest to, że termin realizacji inwestycji finansowanych przez KPO został ustalony na połowę 2026 roku.

Aktualnie, informacje napływające z Urzędu Morskiego w Gdyni sugerują, że planowane są prace remontowe falochronów w porcie w Ustce. Jacek Maniszewski uważa, że chociaż te działania są ważne dla portu, nadrzędnym priorytetem powinna być jego rozbudowa. Burmistrz Ustki podkreślił potrzebę przeprowadzenia dogłębnej dyskusji z mieszkańcami miasta na temat wpływu tej inwestycji na lokalną gospodarkę.