Wystąpienie burmistrzów Ustki i Łeby do premiera ze zmartwieniem dotyczącym niedoszłych inwestycji portowych

Burmistrz Ustki, Jacek Maniszewski, oraz burmistrz Łeby, Andrzej Strzechmiński, skierowali list do głowy rządu, Donalda Tuska, wyrażając swoje niepokoje. Zaniepokojenie to dotyczyło nieprzeprowadzonej adaptacji portów w obu miastach do pełnienia roli serwisowej dla morskich farm wiatrowych. Finansowanie na te inwestycje miało pochodzić z wcześniej gwarantowanych funduszy Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Podkreślili oni również chęć spotkania z premierem, aby omówić szczegółowo kwestie związane z planowaną modernizacją portów. Jest to o tyle znaczące, że termin zakończenia projektów finansowanych przez KPO, jakim jest rozbudowa portów, został ustalony na połowę 2026 roku.