Wsparcie rządowe dla projektów inwestycyjnych w gminach na terenie całego kraju

W trakcie swojej wizyty w Łebie, Marcin Horała, zastępca ministra funduszy i polityki regionalnej, zapewnił, że żadna gmina w kraju nie jest pozbawiona wsparcia rządowego przy realizacji inwestycji.

Rządowe dofinansowanie umożliwiało realizację szeregu projektów w Łebie, takich jak budowa straży pożarnej OSP, komisariatu policji i centrum medycznego. Wsparcie to przeznaczone było również na renowację Skweru Rybaka oraz remonty szkół i ulic. W ciągu ostatnich pięciu lat, Łeba otrzymała 60 milionów złotych z funduszy zewnętrznych.

Burmistrz Łeby, Andrzej Strzechmiński, podkreślił znaczenie tego wsparcia, mówiąc, że dzięki nim nie tylko mogą korzystać z dofinansowania zewnętrznego, ale mają również większą pulę środków własnych na samodzielne prowadzenie inwestycji.

Marcin Horała, podczas swojej wizyty w Łebie, zwiedził miejsca, gdzie realizowane są inwestycje. Podczas spotkania podkreślił, że przepływ funduszy rządowych jest zapewniony dla wszystkich samorządów, bez wyjątku. Zauważalne są efekty wsparcia rządowego w każdej gminie.