31-latek z Lęborka zmuszony do natychmiastowego opuszczenia domu, otrzymuje zakaz zbliżania się do rodziny

W wyniku interwencji policjantów z Lęborka, mężczyzna w wieku 31 lat otrzymał nakaz natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania oraz podjęcia unikania kontaktu zarówno z lokalem, jak i z własną małżonką. Powodem działań stróżów prawa była zgłoszona przez kobietę sytuacja awantury domowej, której sprawcą był właśnie jej nietrzeźwy mąż.

Informacja o zaistniałym incydencie dotarła do lęborskich funkcjonariuszy, którzy bez zwłoki udali się do miejsca zdarzenia. Przybywszy na miejsce, potwierdzili zgłoszenie – awanturującym się okazał być wspomniany już 31-letni mężczyzna, a celem jego agresji była własna żona.

Informacje przekazane przez Komendę Powiatową Policji w Lęborku sugerują, że dokładne rozpoznanie trudnej sytuacji rodziny skutkowało wykonaniem pewnych procedur. W ramach tych czynności sporządzono „Niebieską Kartę” dla ofiary przemocy oraz wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania dla sprawcy, z dodatkowym zakazem zbliżania się do niego oraz do żony. Nakaz i zakaz miały obowiązywać przez okres 14 dni. Na koniec, funkcjonariusze zapewnili 31-letniego mężczyznę o konsekwencjach, jakie niesie za sobą złamanie tych nakazów i wskazali mu miejsca, gdzie mógłby szukać tymczasowego schronienia.