Odtwarzanie Misterium Męki Pańskiej przez mieszkańców Łeby pod przewodnictwem ks. Zenona Myszka i Doroty Reszke

Świątynia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Łebie stała się miejscem, gdzie tłumy mieszkańców miasta i okolic zgromadziły się, z zamiarem uczestniczenia w Misterium Męki Pańskiej. Dorota Reszke, osoba zarządzająca miejscową biblioteką, odpowiedzialna była za przygotowanie inscenizacji oraz scenariusza bazującego na Ewangelii wg św. Mateusza. Ks. Zenon Myszk, będący proboszczem tejże parafii, sprawował opiekę duszpasterską nad całością wydarzenia.

Wieczór piątkowy, 22 marca, przyciągnął mieszkańców Łeby i okolic do kościoła pw. św. Jakuba Ap. w Łebie, gdzie mogli oni wspólnie celebrować Misterium Męki Pańskiej. Całe wydarzenie zostało zorganizowane pod kierunkiem Doroty Reszke, dyrektorki łebskiej biblioteki, przy współudziale licznych mieszkańców miasta i okolicznych terenów. Duszpasterską pieczę nad całym przedsięwzięciem sprawował ks. Zenon Myszk – proboszcz parafii.

Roczne odtwarzanie Misterium Męki Pańskiej w łebskiej parafii św. Jakuba Apostoła to tradycja sięgająca wielu lat wstecz. Wszystko rozpoczęło się w 2005 roku, natomiast od 2019 roku odpowiedzialność za przygotowanie inscenizacji spoczywa na barkach Doroty Reszke, dyrektorki biblioteki w Łebie.